Naziemne skanowanie 3D

Szybkie i ultra-dokładne skanowanie 3D w terenie (±2 mm). Bezkontaktowy pomiar. Komplet danych podczas jednego pomiaru. Szeroki zakres zastosowań: architektura, geodezja, modelowanie 3d, … Usługi dla firm oraz osób prywatnych.

Inwentaryzacja

architektoniczna i budowlana, przy wykorzystaniu skanowania 3D to najnowocześniejszy i najszybszy sposób pomiaru budynków zwłaszcza zabytkowych oraz obiektów inżynieryjnych o skomplikowanej formie.

Projekty domów i budynków

W projektowaniu posługujemy się zasadami budownictwa pasywnego przyjaznego człowiekowi i środowisku. Posiadamy Certyfikat Europejskiego Projektanta Budownictwa Pasywnego.

PRZESTRZEŃ definiujemy jako występowanie FORM przy sobie, CZAS jako występowanie FORM po sobie…wszystkie 4 wymiary są dla nas jednakowo ważne.
Back to Top