Mieczysław Jan Torba.

Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w tym w kluczowych obszarach zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, z sukcesami kierował firmami lub ich oddziałami. Odbył kilkadziesiąt podróży służbowych po wszystkich kontynentach za wyjątkiem Afryki, gdzie prowadził kilka dużych projektów współpracując z firmami z krajów zachodnich i USA oraz lokalnymi dostawcami i podwykonawcami.

Konkretne sukcesy zawodowe to zrealizowanie kilkunastu projektów zagranicznych prowadzonych w międzynarodowych zespołach, tworzenie lub zmiany struktur organizacyjnych, wprowadzenie systemów zarządzania jakością ISO 9001 i OHSAS, pozyskanie certyfikatów GOST oraz opracowywanie i nadzorowanie wdrażania projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13 i Kredytu Technologicznego.

+48 504 067 747 mieczyslaw@formastudio.info

Mieczysław Jan Torba

Inżynier
Back to Top