Projektowanie domów pasywnych.

Jak zaprojektujemy Twój dom pasywny? – 4 Etapy prac:

1Projektowanie domów pasywnych rozpoczynamy od przeprowadzenia z Klientem szeregu rozmów na podstawie, których opracujemy precyzyjny program funkcjonalno-użytkowy Twojego wymarzonego domu. Na każdym etapie prac projektowych będziemy z Tobą konsultować układu domu, jego formę oraz zagospodarowanie terenu posługując się przy tym fotorealistycznymi wizualizacjami architektonicznymi, rysunkami CAD oraz szkicami odręcznymi.

2 Projekt budowlany Twojego domu zrealizujemy w myśl rygorystycznych zasad budownictwa pasywnego, które od zasad ogólnych po szczegóły techniczne zaimplementujemy do rysunków.
Już na tym etapie w Twoim imieniu wystąpimy o wyceny systemów budowlanych do specjalistycznych firm, aby pomóc Ci w podjęciu decyzji materiałowych oraz tych z zakresu wyposażenia technicznego.

3Opracujemy projekt wykonawczy każdej przegrody budowlanej oraz detalu architektonicznego uzupełnionego o szczegółowy opis techniczny. Zaproponujemy indywidualne rozwiązania zgodnie z życzeniem inwestora nie pozostawiając wykonawcom pola do popełniania błędu w sztuce budowlanej. Przeprowadzimy w Twoim imieniu postępowanie ofertowe na wykonanie konkretnych prac budowlanych i doradzimy w wyborze najrzetelniejszych wykonawców również z pośród tych, z którymi już współpracujemy.

4Będziemy reprezentować Twoje interesy podczas trwania procesu budowlanego. Nadzorować będziemy właściwą organizację prac, jakość dostarczanych materiałów, precyzję wykonania zarówno przegród budowlanych jak i drobnych detali architektonicznych. Zadbamy o terminowość poszczególnych etapów budowlanych.

Czym różni się projektowanie domów pasywnych od tradycyjnych?

projektowanie domów pasywnychDom Pasywny jest budynkiem zrealizowanym w standardzie budowlanym wyróżniającym się ekstremalnie niskim zapotrzebowaniem na energię do ogrzewania (15 kWh/(m² * rok)), w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła, do których zaliczają się zyski solarne z promieniowania słonecznego, ciepło odzyskiwane z wentylacji mechanicznej, ciepło mieszkańców oraz ciepło oddawane przez urządzenia elektryczne. W najchłodniejsze dni wykorzystuje się rozgrzane nagrzewnicą elektryczną powietrze wentylacyjne do dogrzania budynku, dzięki czemu zbędny jest autonomiczny tradycyjny system aktywnego ogrzewania w postaci przykładowo pieca gazowego rozprowadzającego ciepło do kaloryferów. Innowacyjność tego standardu polega przede wszystkim na systematycznym i konsekwentnym udoskonalaniu istniejących i stosowanych technologii budowlanych zamiast wprowadzania dodatkowych rozwiązań.

Dom tradycyjny, a pasywny

Obecnie wznoszone tradycyjne budynki spełniające obowiązujące normy budowlane wykazują zapotrzebowanie na energię do ogrzewania na poziomie 120 – 150 kWh/(m² * rok) zatem budynek pasywny charakteryzuje się niemalże 10-krotnie mniejszym zapotrzebowaniem grzewczym (C.O.) co bezpośrednio przekłada się na znacząco niższe rachunki za gaz czy inny nośnik energii grzewczej. Zapotrzebowanie domu pasywnego na energię do ogrzewania na poziomie 15 kWh/(m² * rok) oznacza, że ogrzanie 1 m² budynku w okresie całorocznym wymagałoby spalenia jedynie 1,7 m³ gazu ziemnego bądź, 1,5 l oleju opałowego. W warunkach polskich całkowita rezygnacja z systemu grzewczego mogłaby nastąpić jedynie dla budynków pasywnych o zapotrzebowaniu mniejszym od 10 kWh/(m² * rok).

Certyfikat

cephdlogoZ przyjemnością informujemy, że pracownik Firmy FORMA Studio Architektury, arch. Maciej Torba ukończył kurs na Certyfikowanego Europejskiego Projektanta Budownictwa Pasywnego organizowany przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej imienia Güntera Schlagowskiego Sp. z o.o. w efekcie, którego posiada rzetelną wiedzę oraz przygotowanie do projektowania budynków pasywnych.

Czym jest dom energooszczędny?

Budynek energooszczędny jest projektowany na tych samych zasadach co budynek pasywny jednakże mniej rygorystycznie. Wykazuje on zapotrzebowanie na energię do ogrzewania kształtującą się na poziomie 30 -70 kWh/(m² * rok). Dom energooszczędny jest rozwiązaniem cieszącym się dużym zainteresowaniem z uwagi na stosunkowo niewielki dodatkowy nakład inwestycyjny przynoszący odczuwalnie zadowalające oszczędności w późniejszym użytkowaniu budynku, jednakże w rachunku dokonanym dla okresu 10-letniego i dłuższego dom pasywny charakteryzuje się standardem budowlanym generującym jeszcze większe oszczędności.

Bilans energetyczny budynków pasywnych i energooszczędnych PHPP

Niezbędnym narzędziem w procesie projektowania domów pasywnych i energooszczędnych jest symulator energetyczny umożliwiający bardzo precyzyjne obliczanie  zapotrzebowania grzewczego budynków. Dzięki szczegółowemu wprowadzeniu informacji o geometrii obiektu, charakterystyce materiałowej jego przegród budowlanych, rodzaju stolarki okiennej oraz systemach grzewczych i wentylacyjnych dokonywany jest rachunek podstawowych wartości energetycznych budynku takich jak zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, moc grzewczą czy wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną. Dla budynków dla których czynione są starania o uzyskanie certyfikatu stwierdzającego jego pasywność wymagane jest sporządzenie symulacji w programie PHPP.

Charakterystyka projektowania domów pasywnych

Dom pasywny jak i każdy inny budynek pasywny przede wszystkim posiada bardzo dobrą izolacyjność termiczną wszystkich zewnętrznych przegród budowlanych (dachu, ścian, podłogi na gruncie). W warunkach polskich oznacza to przykładowo ocieplenie ścian dobrej jakości styropianem o grubości minimum 25 cm dla konstrukcji masywnych, czyli murowanych. Dom pasywny charakteryzuje się również doskonałą szczelnością powietrzną uzyskiwaną poprzez wyeliminowanie niepożądanej infiltracji (napływu) powietrza zewnętrznego do wnętrza co odczuwalnie ogranicza wychładzanie budynku szczególnie podczas wietrznych zimowych dni. Zatrzymywanie w budynku pasywnie uzyskanego ciepła możliwe jest również dzięki eliminacji mostków termicznych, zwłaszcza tych konstrukcyjnych masowo występujących w tradycyjnym budownictwie w postaci choćby nieocieplonych płyt balkonowych powiązanych konstrukcyjnie z ocieplonymi stropami.

Nieodzownym elementem wyposażenia jakie musi posiadać budynek pasywny jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (potocznie zwanym rekuperacją). Umożliwia ona rezygnację z tradycyjnego komina z kanałami wentylacyjnymi typu grawitacyjnego bezpowrotnie uwalniającymi energię cieplną z wnętrza domu do otoczenia.

Dom pasywny charakteryzuje się korzystnym bilansem energetycznym. Oznacza to, że straty ciepła przez przegrody zewnętrzne (dach, ściany, podłoga na gruncie) są bilansowane z nadwyżką przez zyski z promieniowania słonecznego wnikającemu do wnętrza głównie dzięki dużym przeszkleniom usytuowanym na południowej elewacji budynku. Warunkiem koniecznym dla uzyskania dodatniego bilansu jest stosowanie dobrych oraz bardzo dobrych komponentów budowlanych zamontowanych z dużą precyzją.

Projektowanie budynków pasywnych wymaga uwzględnianie w projekcie  wysoce energooszczędną stolarkę okienną posiadającą korzystny współczynnik przenikania ciepła (λ <0,85 W/(m² * K) dla okna referencyjnego o wymiarach 123 cm x 148 cm) eliminującą zjawisko tzw. asymetrii termicznej wnętrza. Oznacza to, że wewnętrzna powierzchnia ściany zewnętrznej oraz powierzchnia szyby od wewnątrz mają temperaturę tylko o 2-3 niższą niż panująca temperatura powietrza w pomieszczeniu. Dzięki prawidłowo rozmieszczonym anemostatom z wentylacji nawiewowej i wywiewnej powietrze w domu jest świeże i posiada odpowiedni, komfortowy stopień wilgotności względnej.

Certyfikat Pasywności Budynku

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu stwierdzającego pasywność budynku potwierdzającego spełnienie przez niego wysokich standardów dotyczących zapewnienia wysokiego komfortu jego użytkownikom, energooszczędności, efektywności energetycznej i neutralności dla środowiska. W tym celu budynek musi spełniać rygorystyczne założenia stawiane takim obiektom, co weryfikowane jest m.i. poprzez szczegółową analizę projektu architektonicznego-wykonawczego oraz poprzez dokonanie jego symulacji energetycznej w specjalnie dedykowanym tym celom programie PHPP. Wskazane jest , aby projektowanie domów energooszczędnych i pasywnych  powierzać  architektowi posiadającemu odpowiednią fachową wiedzę. Jedyną instytucją przeznaczającą certyfikaty na terenie Polski jest Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej imienia Güntera Schlagowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Back to Top