Skanowanie Laserowe 3D.

To proces dokonywania naziemnych pomiarów przestrzennych za pomocą specjalistycznego urządzenia wykorzystującego wiązkę laserową. Zastosowanie nowoczesnej technologii czyni skanowanie 3d najbardziej wydajną metodę tworzenia trójwymiarowych dokumentacji wszelkiego rodzaju budowli, konstrukcji inżynieryjnych, obiektów przemysłowych, wyrobisk kopalnianych, a nawet miejsc przestępstw i szczegółów wypadków. Umożliwia ono bezkontaktowe gromadzenie informacji o pełnej geometrii przestrzennej skanowanego obiektu oraz o materiałach i ich kolorystyce dzięki wysokiej jakości wbudowanemu aparatowi cyfrowemu.

Dane uzyskane podczas skanowania poddane cyfrowej obróbce umożliwiają opracowanie szczegółowych i wysoce precyzyjnych dokumentacji technicznych w postaci rysunków inwentaryzacyjnych bądź trójwymiarowych modeli przestrzennych. Jest to niezbędne zwłaszcza w przypadku budynków zabytkowych, dla których nie istnieje pełna dokumentacja architektoniczna.

Urządzenie wykorzystuje wiązkę laserową, która po odbiciu od inwentaryzowanego obiektu wraca z powrotem do skanera. Odległość od skanowanych punktów jest określana z milimetrową dokładnością na podstawie różnicy faz wiązki wysłanej i odbitej. Wbudowany w skanerze aparat cyfrowy zapewnia pełną dokumentację kolorystyki obiektu. Proces skanowania odbywa się bezinwazyjnie przez co nie ma wpływu na funkcjonowanie danego obiektu.

skanowanie laserowe skanerem faro

Skanowanie Laserowe – Trójwymiarowa dokumentacja obiektów

Oferujemy innowacyjną, super dokładną i szybką w realizacji usługę skanowania laserowego 3D. Skaner laserowy 3D umożliwia tworzenie szczegółowych chmur punktów  (z ang. point cloud), dzięki którym można bezinwazyjnie odwzorowywać obiekty o różnych gabarytach i najbardziej skomplikowanych kształtach przestrzennych. Urządzenie wykorzystuję wiązkę laserową, która po odbiciu od skanowanego (inwentaryzowanego) obiektu wraca do niego. Odległość jest określana z milimetrową dokładnością na podstawie różnicy faz wiązki wysłanej i odbitej. Wbudowany aparat cyfrowy zapewnia pełną dokumentację. Skanowanie laserowe 3D stanowi najbardziej wydajną metodę tworzenia trójwymiarowej dokumentacji wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych, konstrukcji, wyrobisk kopalnianych, ale też całych fabryk i zakładów przemysłowych a nawet miejsc przestępstw i szczegółów wypadków. Innym zastosowaniem skanera laserowego jest gromadzenie informacji o stanie aktualnym obiektu, obsługa projektów modernizacyjnych, kontrola pod kątem niezgodności lub porównania zamierzeń projektowych ze stanem powykonawczym.

Skanowanie 3D – zalety technologii

  • kilkunastokrotnie krótszy czas sporządzania obmiarów w stosunku do tradycyjnych metod,
  • bardzo wysoka precyzja pomiarów z granicą błędu na poziomie +-2 mm,
  • zasięg skanowania dochodzący do 120 m,
  • bezinwazyjność pomiarów,
  • uniwersalne zastosowanie: architektura, geodezja, archeologia, modelowanie 3d, pomiary rurociągów, urządzeń technologicznych…
  • możliwość udostępnienia klientom modeli 3d (chmury punktów) do wykonywania samodzielnych pomiarów uzupełniających,
skanowanie laserowe kościoła

skanowanie 3d budynków przy użyciu skanera FARO

Back to Top