Chmura punktów.

Przekształcanie i obróbka danych skanowania w plik chmury punktów.

Czym jest chmura punktów? To produkt końcowy trójwymiarowego obrazu skanowania otoczenia, zbudowana z wielomilionowego zbioru punktów o współrzędnych 3D oraz parametru intensywności odbicia. Pliki chmury punktów (ang. point cloud) przyspieszają proces projektowania, umożliwiając ponowne tworzenie obiektów podczas modelowania 3D. Do większości zastosowań chmura punktów (bez obróbki) jest zbyt duża, dlatego tez na potrzeby klienta przy użyciu odpowiedniego oprogramowania odfiltrowujemy niepotrzebne dane poprzez przycinanie i modyfikowanie gęstości zbioru.

chmura punktów

Back to Top