Inżynieria odwrotna.

Inżynieria odwrotna w modelowaniu i projektowaniu

Inżynieria odwrotna (ang. reverse engineering) – to proces o charakterze rekonstrukcyjnym, polegający na uzyskaniu trójwymiarowego modelu wirtualnego obiektu fizycznego przez jego skanowanie 3D. Jest to często niezbędne i metoda ta zyskuje na popularności przy tworzeniu trójwymiarowych modeli elementów, dla których nie istnieje dokumentacja CAD.

Inżynieria odwrotna i jej wykorzystanie

  • otrzymanie modelu CAD odzwierciedlającego oryginalne intencje projektowe
  • zaprojektowanie części dopasowanej do istniejącej części
  • doskonalenie konstrukcji, w systemach kontroli jakości przy identyfikacji defektów wytwarzania
  • w antropologii i archeologii przy rekonstrukcji znalezisk
  • w medycynie przy projektowaniu implantów dopasowanych do anatomii pacjenta

inżynieria odwrotna

Back to Top